نی نی بان

برچسب ها
برچسب: چرخش سر نوزاد
یک ماهگی نوزاد زمان مهمی در رشد اوست! او حالا قوی تر شده است و می تواند سرش را کمی بچرخاند، اما او هنوز هم برای مراقبت از سر و گردنش به کمک تو نیاز دارد.
کد: ۲۰۰۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰


آیا احتمال دارد جنین تا موعد زایمان بچرخد؟
کد: ۱۰۸۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


می خواهم زایمان طبیعی داشته باشم، چکار کنم که بچه بچرخه؟
کد: ۱۰۶۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


ممکن است سر نوزاد به دلیل عبور از مجرای زایمان مخروطی شکل باشد و...
کد: ۹۴۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰


من در هفته ۳۵ بارداری هستم و وضعیت جنینم بریچ است. احتمال چرخیدنش هست یا نه؟
کد: ۸۸۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


در صورتیکه شرایط مادر و جنین (ضربان قلب، آب دور جنین، فشار خون و غیره) مساعد باشد برای زایمان می توان تا هفته ۴۰ صبر کرد.
کد: ۸۲۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹


در هفته 32 سر جنین پایین بود ولی الان در هفته 37 سونوگرافی انجام دادم دکتر گفت دوباره چرخیده و سرش بالا قرار دارد.
کد: ۷۹۰۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵


نوزادم در 27 هفتگی سرش به طرف پایین چرخیده.
کد: ۷۶۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


وقتی نوزادم را بغل می کنم، سرش را به سمت چپ می چرخاند. اما وقتی روی زمین است، سرش در هر دو طرف در چرخش است.
کد: ۶۲۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


طبیعی است که وقتی کودک حین خواب و شیر خوردن مدام سرش به یک سمت باشد، فشار بیشتری به این قسمت وارد می شود.
کد: ۵۹۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳