نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نوزاد دو ماهه
برای نوزاد دو ماهه ام، تشخیص در رفتگی یک طرفه لگن دادند. بعد از سونوگرافی دکتر گفت او در رفتگی خیلی خفیف و شلی کوچک در لگن دارد.
کد: ۶۲۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


به نوزاد دو ماهه ام قطره مولتی ویتامین و قطره آهن را با هم بدهم یا جدا؟
کد: ۶۲۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


در این سن به هیچ‌ وجه توصیه نمی‌شود که کودک را ایستاده نگه دارید یا بنشانید این کار می‌تواند باعث آسیب شود.
کد: ۶۲۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


تا زمانی که کودک سر پا نایستد نمی‌توان گفت که دچار پای پرانتزی است یا نه. در این سن وجود مشکل از نظر پای پرانتزی مطرح نیست.
کد: ۶۲۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


پسر دو ماه ای دارم که چند روز است به شدت گریه می کند و پزشک گفته باید به او شیر خشک هم بدهی
کد: ۶۱۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


کودک تان باید در دو ماهگی یک کیلو و 800 گرم وزن اضافه می کرد که با توجه به وزن بدو تولد و وزن الان، او به میزان لازم به وزنش اضافه شده است.
کد: ۵۹۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


نوزادتان خواب‌آلود است؟ او بیش از 6 ماه دارد و در طول روز 20 دقیقه چرت می‌زند؟
کد: ۵۹۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵