نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مهرداد زمانیان
من به نوزادم شیر میدهم و اسهال گرفتم.
کد: ۲۱۱۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


من نوزاد پسری دارم که وزن تولد ۳۱۰۰ و الان که نزدیک دو ماهشه حدود ۵ کیلو وزنشه.
کد: ۱۸۱۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


هنوز راه نمی رود ولی حدود دو دقیقه خودش به تنهایی می تواند بایستد. آیا مشکلی است؟
کد: ۱۱۰۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۲


نوزاد پسر شش ماه و ده روزه ای دارم. وزن امروزش 7650 و قدش 67 است. رشد مناسبی داشته؟
کد: ۱۱۰۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


پسرم پنج ماه و نیم داره. وزنش 6کیلو، قدش 63 و دورسرش 39/5 است. خوبه؟
کد: ۱۱۰۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


دختری دارم که وارد پنج سالگی شده با وزن 13/5 و وزن تولدش هم 2/700، قد 98 بود. قد و وزنش خوبه؟
کد: ۱۱۰۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


نوزادم 28روزه است و در 34هفتگی به دنیا اومد. موقع تولد 1990کیلو وزن داشت. چکارکنم نوزادم تپل بشه؟
کد: ۱۱۰۰۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


کودک پسرم یکسال و نیم سن دارد، وزنش 13 کیلو هست. آیا مناسب هست؟
کد: ۱۰۹۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۶


فرزند من 2ماهشه و 4200 گرم وزنشه. مرکز بهداشت به من گفتند وزنش کمه. چیکار کنم که وزن بگیره؟
کد: ۱۰۹۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


وزن پسر، پنج ماهه ام 6 کیلو، قدش 63 و دورسرش 39/5 است. کم نیستند؟
کد: ۱۰۹۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸


نوزاد نه ماهه ام وزنش 7100 و قد 69 و دور سرش 43 است. آیا کمبود وزنش جای نگرانی دارد؟
کد: ۱۰۹۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸


دخترم تازه ۵ماهه شده. وزنش الان 7 کیلو و 300 گرم است. آیا این وزن مناسبه؟
کد: ۱۰۹۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸


دخترم شش ماهشه و با وزن بدو تولد ۳۱۴۰ و قد ۴۵. الان وزنش ۶۳۰۰ و قدش ۶۳. آیا وزنش کم نیست؟
کد: ۱۰۹۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


نوزاد دو ماه من در حال حاضر ۵ کیلو وزن دارد و وزن بدو تولدش ٢٩٠٠ بوده است. آیا وزن گیریش نرمال است؟
کد: ۱۰۸۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


پسرم هشت ماه و ده روز داره. قدش 70 و وزنش 7800 و دور سرش 43 است. آیا مناسبه؟
کد: ۱۰۸۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


پسرم ٣ ماهه است. دور سرش ٤٤ سانتیمتر هست. دور سرش خوبه؟
کد: ۱۰۸۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


نوزادم ده ماهشه، با قد 65 و قد تولد47. آیا خیلی کمه؟
کد: ۱۰۸۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


دختری 15ماهه دارم. وزنش 9 کیلو و 700 هست و قدشم 78. قد و وزنش خوب است؟
کد: ۱۰۸۲۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


نوزادی ٤ ماهه با وزن ٦ کیلو و ٢٠٠ گرم است. نگران وزن گرفتنش هستم. آیا وزن گیری مناسب داشته؟
کد: ۱۰۸۲۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


دختر من وزن تولدش 3200 بوده و الان در 6 ماه و 3هفتگی 6800 هست. آیا کمبود وزن داره؟
کد: ۱۰۸۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵