نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مجید شهبازی
نوزاد ده ماهه ام آبریزش بینی دارد و عطسه می کند.
کد: ۷۱۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹


نوزادم اگر یک ساعت بخوابد بیدار می شود و ساعت ها بیدار است.
کد: ۷۱۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹


هر اشتها آوری که فکرش را کنید به فرزندم داده ام اما هیچ تاثیری نداشته اند.
کد: ۷۱۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴


بچه ام یک هفته است اسهال دارد و نمی دانم چه کنم تا بند بیاید؟
کد: ۷۱۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴


نوزادم مثل قبل شکمش به خوبی کار نمی کند و گاهی در روز حتی یک بار هم مدفوع ندارد.
کد: ۷۱۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


درست است که سیب زمینی باعث ایجاد انگل در شکم نوزاد می شود؟
کد: ۷۱۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


دخترم نسبت به غذا بی میل است و قاشق را با زبان به بیرون هل می دهد و نمی خورد.
کد: ۷۱۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


گوش های نوزادم هر ماه قرمز می شود و دکتر ها هم چیزی دستگیرشان نشده است.
کد: ۷۱۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


نوزاد از چه ماه هایی نشستن و خزیدن و راه رفتن را شروع می کند؟
کد: ۷۱۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


از ابتدا با هر دو سینه به نوزادم شیر می دادم و سمت راستم پر تر بود.
کد: ۶۷۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸


شکم درد نوزادم هم همراه با جیغ است که نگران مان می کند و نمی دانم مشکل چیست؟
کد: ۶۷۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


خوردن سه روز آب مانده برای نوزاد مضر است؟
کد: ۶۷۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


آیا لازم است برای سیر کردن دخترم شیرم را بدوشم؟
کد: ۶۷۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


روی گونه نوزاد سه ماهه ام جوش های قرمز ریزی زده و پوستشم هم خشک شده است.
کد: ۶۷۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


برای پاهای نوزاد چه چیزی بهتر است؟ قنداق کردن یا پوشک بستن؟
کد: ۶۷۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


9 ماه است که به نوزادم شیر می دهم اما مشکل این است که نوک سینه ام ترک خورده است.
کد: ۶۷۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


چند روز است که پسرم را ختنه کرده ام و چطور مراقبت کنم تا دچار مشکل نشود؟
کد: ۶۷۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


دخترم چشمانش را خیلی می خارد و در مدفوعش هم چیزی شبیه تخم مرغ وجود دارد.
کد: ۶۶۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱


برای غذا دادن به دخترم مدام باید دنبالش بدوم و برای غذا خوردن یک لحظه هم آرام و قرار ندارد.
کد: ۶۶۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


دخترم دو یا سه هفته است که بدخواب شده و کل روز خوابیده و تمام شب هم بیدار است.
کد: ۶۵۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴