نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تغذیه مناسب شیرخوار
اولین طعمی که کودک شما قرار است با آن آشنا شود، چیست؟
کد: ۱۰۱۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

هر بار فقط پنج دقیقه و فواصل طولانی شیر می خورد، در نتیجه درست وزن نمی گیرد.
کد: ۶۴۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴