نی نی بان

برچسب ها
برچسب: توده های سینه
من از نوجوانی در پستانم احساس وجود توده دارم اما همیشه از دکتر رفتن ترسیدم.
کد: ۱۴۶۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۲


یک هفته اس متوجه شدم در نزدیکی نوک پستان چپم یک توده بسیار ریز زیر دستم حس میشه.
کد: ۱۴۶۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۵


نزدیک به 3 ساله که توده ای اطراف هاله پستان چپم احساس می کنم که کاملا متحرکه و دردی نداره.
کد: ۱۴۶۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۸


زمانی که توده پستانی در فرد بارداری تشخیص داده می شود اولین اقدام برای تشخیص درست آن نمونه برداری است.
کد: ۱۴۶۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰


در بارداری چکاپ پستان مانند چک های روتینی که پیش از بارداری فرد انجام می دهد باید انجام شود.
کد: ۱۴۶۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۷


در سمت راست پستان سمت راست و سمت چپ و پایین پستان سمت چپم چیزهای سفت و دردناکی احساس می کنم.
کد: ۱۴۶۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۱


وقتی یکم فشارش میدم درد میگیره پستانم یا وقتی چیزی بخوره یا فشاری بهش بیاد بدجور درد میگیره.
کد: ۱۴۶۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۵


چند روزه ناحیه سمت چپ پستانم تقریبا زیربغل احساس درد و وجود یک توده دارم. چیکار باید بکنم؟
کد: ۱۴۶۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۱


در هنگام معاینه پستانم غده کوچک را لمس می کنم. امکان دارد این غده سرطانی باشد؟
کد: ۱۴۴۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


حدود 7ساله یه توده سفت در پستانم وجود داره که هیچ احساس دردی هم ندارم.
کد: ۱۴۴۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰


در بین دو پستان خانم ها خطی وجود دارد که بسیار مهم بوده و زمینه بیماری های خاصی است.
کد: ۱۴۳۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


زیربغل و پشت کتفم حالت سوزش دارم دو ماه پیش توى پستان سمت چپم یک توده بود.
کد: ۱۴۲۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵


پستان راستم یک توده هیپواکو دارم آیا این می تواند سرطانی شود؟
کد: ۱۴۲۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


مدتیه که بالای پستان راستم توده ای رو حس می کنم، احساس درد هم دارم.
کد: ۱۴۱۸۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰


دوباره در همان پستان که قبلا توده خوش خیم داشت توده احساس میکنم.
کد: ۱۴۱۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰


در پستان سمت راستم یک توده سفت متحرک و دردناک احساس کردم.
کد: ۱۴۱۵۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰


پستان سمت چپم یه توده را با دست کشیدن احساس می کنم. احساس کمی درد و سنگینی می کنم.
کد: ۱۴۱۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰


پستان سمت چپم قسمت قهوه ای رنگش یکم باد داره. بعد که دست میزنم عادی میشه.
کد: ۱۴۰۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


حساس شدن و درد پستان دائمی است و توده ها با گره های زیادی وجود دارد که در هر دو پستان می توان آن ها را احساس کرد.
کد: ۱۴۰۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


معاینه شخصی پستان برای بررسی تغییرات اتفاق افتاده (از قبیل توده، بخش‌های ضخیم شده و ...) در سینه است.
کد: ۱۳۷۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲