نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نظرسنجی نی نی بان
حدود 62 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «15 سال» را انتخاب کردند.
کد: ۱۴۲۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


حدود 78 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «دختر» را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۹۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


حدود 59 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «بله» را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۷۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


حدود 80 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «6 ماه بعد» را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۳۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


حدود 65 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «اطلاعی ندارم» را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۲۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


حدود 75 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «وقتی خودش بگوید سیر شده » را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۱۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


حدود 75 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، هیچ موردی از والدین را سراغ نداشتند که قبل از بارداری به کلاس های آموزشی رفته باشند.
کد: ۱۳۰۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸


حدود 75 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «غیرعلمی است» را انتخاب کردند.
کد: ۱۲۹۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰


حدود 70 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «بله» را انتخاب کردند.
کد: ۱۲۸۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


حدود 70 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، با بازی به صورت محدود کودکان موافق بودند.
کد: ۱۲۷۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳


حدود 95 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «خیر» را انتخاب کردند.
کد: ۱۲۶۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


حدود 90 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «بعد از تاخیر پریود» را انتخاب کردند.
کد: ۱۲۵۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


حدود 85 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، امتیاز زیر 12 را برای سیستم آموزشی کشور در راستای تربیت فرزندان انتخاب کردند.
کد: ۱۲۴۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


حدود 50 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، فامیلی پدر را ترجیح می دادند.
کد: ۱۲۴۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


حدود 60 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، داشتن فرزند دختر را ترجیح می دادند.
کد: ۱۲۳۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳


حدود 50 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، وقتی به آینده اقتصادی کودک فکر می‎کنند، برای بچه‎دار شدن تردید می‎کنند.
کد: ۱۲۱۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳


حدود 72 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، از اسم خود راضی بودند.
کد: ۱۲۰۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


حدود 60 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، بعد از زایمان از همراهی همسرشان راضی بودند.
کد: ۱۱۹۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


بیش از 70 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان از خدمات بیمه های رایج راضی نبودند.
کد: ۱۱۶۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


بیش از 64 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان از پرسش و پاسخ در اینستاگرام نی‌نی‌بان خبر نداشتند.
کد: ۱۱۵۷۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲