نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نظرسنجی نی نی بان
سایت نی نی بان یک نظرسنجی با عنوان «به نظر شما آیا گیاهان آپارتمانی باعث مسمومیت کودکان می‌شوند؟» ترتیب داد.
کد: ۷۸۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴


سایت نی نی بان یک نظرسنجی با عنوان «به نظر شما با وجود دیابت بارداری می‌توان زایمان طبیعی داشت؟» ترتیب داد.
کد: ۷۷۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


سایت نی نی بان یک نظرسنجی با عنوان «از نظر شما نگاه جامعه در موضوع ناباروری متوجه کدام جنس است؟» ترتیب داد.
کد: ۷۶۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


سایت نی نی بان یک نظرسنجی با عنوان «شما از چه سنی برای کودکتان اسباب‌ بازی فکری تهیه می‌کنید؟» ترتیب داد.
کد: ۷۵۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴


سایت نی نی بان یک نظرسنجی با عنوان «فکر می کنید به طور طبیعی در هر قاعدگی چه مقدار خون باید از دست بدهید؟» ترتیب داد.
کد: ۷۲۰۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


سایت نی نی بان یک نظرسنجی با عنوان «‬‎برای دیدن سوال و جوابهای پزشکی کدام شیوه را دوست دارید؟» ترتیب داد.
کد: ۷۱۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


سایت نی نی بان یک نظرسنجی با عنوان « شما با چه ترتیب زمانی برای فرزندتان کتاب می‌خوانید؟‬‎» ترتیب داد.
کد: ۷۰۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


سایت نی نی بان یک نظرسنجی با عنوان «با توجه به اینکه آی وی اف درصد دوقلو و چندقلوزایی را افزایش می‌دهد آیا حاضرید برای دوقلودار شدن از این روش استفاده کنید؟‬‎» ترتیب داد.
کد: ۶۹۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱


سایت نی نی بان یک نظرسنجی با عنوان « شما با حضور همسر در هنگام زایمان طبیعی برای حمایت معنوی و اثرات تسکینی آن موافقید؟» ترتیب داد.
کد: ۶۷۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


سایت نی نی بان یک نظرسنجی دیگر تحت عنوان «شما فکر می‌کنید جای چه چیزی در نی‌نی‌بان خالی است؟» ترتیب داد.
کد: ۵۳۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


سایت نی نی بان یک نظرسنجی دیگر تحت عنوان «مهم ترین مشکل همسران در تربیت کودک» ترتیب داد.
کد: ۵۳۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


طی دو هفته گذشته، سایت نی نی بان یک نظرسنجی را با عنوان «به نظر شما چرا زنان ایرانی سزارین را انتخاب می‌کنند؟» ترتیب داد.
کد: ۵۱۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴