نی نی بان

برچسب ها
برچسب: از کار افتادن قلب جنین
بعد از شش ماه بارداری قلب جنین از کار ایستاد،‌ برای بارداری بعدی چکار کنم؟
کد: ۱۱۱۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱


هفته 7 همزمان با تاریخ پریود لکه بینی داشتم و جنین ضربان نداشت، لطفا علت؟
کد: ۱۰۷۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


در بارداری اولم به علت متوقف شدن قلب جنین در هفته 11 مجبور به کورتاژ شدم.
کد: ۷۸۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶