نی نی بان

برچسب ها
برچسب: حسادت کودک
حسادت در کودکان می تواند به شکل رفتارهای پرخاشگرانه، لجبازی، تحریک پذیری یا قشقرق به پا کردن خود را نشان دهد.
کد: ۱۴۵۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰


والدینی که دارای نوزاد جدیدی می شوند پس از مدتی می بینند که فرزند اول آنها به نوزاد حسادت می کند و گاهی سعی در آزار دادن او دارد
کد: ۱۴۵۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰


یک آمار جالب می گوید بسیاری از کودکان درصدی از حسادت نسبت به خواهر یا بردارهای دیگر خود را تجربه کرده اند.
کد: ۱۴۴۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


کودک از یک طرف خواهر یا برادر جدید خود را دوست دارد و از طرف دیگر به خاطر اینکه این تازه وارد بخش زیادی از توجه اطرافیان را به خود جلب کرده، نسبت به او احساس حسادت و خشم دارد.
کد: ۱۴۲۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


شما می‌توانید با کمک به فرزند اول در زمان تولد فرزند دوم آرامش را به خانه هدیه دهید.
کد: ۱۴۱۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


باید توجه کرد که عملکرد والدین در ایجاد حس حسادت یا از بین بردن آن در کودکان بسیار مهم است...
کد: ۱۳۹۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


در طی پنج سال اول زندگی، شخصیت کودک رشد می یابد و تنش ها و حسادت های بین کودکان همراه با این رشد تغییر پیدا می کند.
کد: ۱۳۸۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹


حسادت برای کودکانی که فرزند دیگری در خانه متولد می‌شود به صورت شب ادراری، خشم، اضطراب و ... ظاهر می‌شود.
کد: ۱۳۵۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


فرزند نوپا بعد از غیبت ناگهانی والدینش در هنگام تولد نوزاد، به مجرد دیدن مادرش در تخت دچار سردرگمی می‌شود.
کد: ۱۳۵۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


بعضی پدر و مادرها كه به فرزندان خود توجه افراطی می‌كنند، هنگام تولد فرزند دومشان بیشتر شاهد حسادت فرزندان‌شان خواهند بود.
کد: ۱۳۴۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


بعضی پدر و مادرها كه به فرزندان خود توجه افراطی می‌كنند، هنگام تولد فرزند دومشان بیشتر شاهد حسادت فرزندان‌شان خواهند بود.
کد: ۱۳۴۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


فرزند نوپا را به همکاری با خود در مورد کارهای نوزاد تشویق کنید مثل حمام کردن، تعویض لباس و پوشک و ... با این کار حس مراقبت و مسئولیت در مورد نوزاد را در او تقویت کنید.
کد: ۱۳۳۸۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


فرزند اولتان نیازمند دنیایی از توجه و علاقه است تا اطمینان پیدا کند که بچه دوم و جدید جایگزین او نخواهد شد.
کد: ۱۲۹۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


چطور رفتار کنم که بهش آسیبی نزنه؟
کد: ۱۲۸۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۱


به او یاد بدهید چگونه نوزاد را بغل کند و در طول روز به او اجازه بدهید نوزاد را در آغوش بگیرد.
کد: ۱۱۹۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵


حسادت به عنوان (احساس ناراحتی از کسی به دلیل موفقیت یا امتیازات آن شخص )تعریف شده است.
کد: ۱۱۸۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


پسرم همیشه خودش را با برادرش مقایسه می کند و هر مسئله ی روز مره ای را به نوعی رقابت تبدیل می کند.
کد: ۱۱۸۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴


حسادت به عنوان (احساس ناراحتی از کسی به دلیل موفقیت یا امتیازات آن شخص )تعریف شده است. رابطه ی خواهر وبرادر ها زمینه ی بسیار مستعدی برای رشد حسادت است.
کد: ۱۱۸۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳


شدیدترین مرحله حسادت، در دوران پیش از ۵ سالگی است زیرا در این دوران کودک کاملا به والدین خود وابسته است.
کد: ۱۱۶۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳


در طی پنج سال اول زندگی، شخصیت کودک رشد می یابد و تنش ها و حسادت های بین کودکان همراه با این رشد تغییر پیدا می کند.
کد: ۱۱۶۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶