نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آزمایش قند خون در بارداری
آزمایش قند آزمایشی است که برای تشخیص خانم هایی انجام می شود که ممکن است دیابت بارداری داشته باشند.
کد: ۱۰۴۰۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱