نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تربیت کردن کودکان
هنگامی که با کودکانتان بیرون می روید، از او بخواهید کتاب ها و مجلاتی را که برایش جالب است انتخاب کند ...
کد: ۱۴۰۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


در درجه ی اول پدر و مادر الگوی فرزند هستند اگر کسانی که بیشترین محبت را به فرزند می کنند و رابطه ی دوستانه دارند...
کد: ۱۴۰۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


بهترین کار در این زمینه مطالعه کردن خودتان است...
کد: ۱۴۰۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


برای تربیت فرزندی موفق در اولین گام باید والدینی با آرامش باشیم تا آرامش را به او هدیه دهیم...
کد: ۱۴۰۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱


از زمانی که نطفه کودک تشکیل میگردد ، تربیت فرزند آغاز می شود...
کد: ۱۳۹۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


این تجربه انسان های بزرگ تر و درس روانشناسان و تعلیم انبیاء است که در هر کاری افراط و تفریط، نتیجه مطلوبی در پی ندارد...
کد: ۱۳۹۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


مهم‌ترین ویژگی یک والد خوب، احساس امنیت دادن به کودک است.
کد: ۱۳۹۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


احساس میکنم کودکم علاقه چندانی به من ندارد و وقتی که من وارد منزل میشوم و یا خارج می شوم عکس العمل چندانی ندارد ...
کد: ۱۳۹۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۶


فرزند شما در سنی است که لجبازیش در اوج خود قرار دارد و ...
کد: ۱۳۹۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۶


کودکان ما زمانی با افراد ناباب خواهند بود و از آنها تاثیر می گیرند که در بین...
کد: ۱۳۹۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


به احتمال زیاد هم تحت تاثیر تربیت و الگویی است که از شما والدین عزیز یاد گرفته و هم در حال حاضر تحت فشار و استرس هست...
کد: ۱۳۹۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


اصلی در روان شناسی و شیوه های فرزند پرودی هست به نام قاطعیت. والدین قاطع فرزندانی با اعتماد به نفس داشته و هوش عاطفی بالاتری دارند.
کد: ۱۳۹۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۷


احتمال زیاد او عادت نموده برای کوچکترین کار دستور دریافت نماید و حتی امر و نهی زیاد شما باعث شده...
کد: ۱۳۹۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۷


لطفا یه کتاب کاربردی تربیت فرزند برای سن 4 سال برام معرفی کنید...
کد: ۱۳۹۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۷


کودکان در این بسیار کنجکاو هستند و موضوعاتی که اصلا برای ما جذاب نیست و بسیار تکراری هست برای آنها جذابیت دارد...
کد: ۱۳۹۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


بهتر هست در روابط فرزندانتان مداخله مستقیم نداشته باشید...
کد: ۱۳۹۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


بهترین کار شما این است که دین را برای او سخت نکنید. چه لزومی دارد که دختر نه ساله نافله نماز صبح را هم بخواند؟
کد: ۱۳۹۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


به بچه بایست آموخته شود که ساعتی برای استراحت شما و بعدها خودش تعریف کند و به این موضوع احترام بگذارد..
کد: ۱۳۹۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


کودکم بسیار حرف گوش نکن وخودسر شده است یسیار بی ادبانه با من صحبت میکند و...
کد: ۱۳۹۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


اول از همه علت این رفتارها و ناآرامی ها باید در فرزند شما مشخص شود...
کد: ۱۳۹۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸