نی نی بان

برچسب ها
برچسب: انواع زایمان طبیعی
خانم باردار با شروع درد زایمان وارد آب شده و با رسیدن به زمان وضع حمل از آب خارج می‌شود.
کد: ۲۱۱۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


امروزه از رو‌شهای مختلف و متنوعی در دنیا برای زایمان بدون درد یا کم درد و با کمترین میزان عارضة جانبی برای مادر و نوزاد استفاده می‌شود
کد: ۱۰۷۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴