نی نی بان

برچسب ها
برچسب: محمد حسن خسروی فارسانی
پسرم را برای ختنه بردیم. دکتر گفت آلت شکمی دارد و باید صبر کنید.
کد: ۱۳۳۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


نوزادم از روزی که به دنیا آمده است تا به الان توی سینه اش صدای خلط یا حالت خس خس با گوش شنیده می شود. علت چیست؟
کد: ۱۳۳۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸


برق داشتن چشم نوزدان باعث مشکل می شود؟
کد: ۱۳۳۱۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸


نوزاد من شش ماهه است می توانم از الان بهش شیر پاستوریزه بدهم؟
کد: ۱۳۳۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸


دخترم از ده ماهگی راه افتاده ولی روی پنجه راه میره پیش دکترکودکان و ارتوپد بردیم گفت درست می شود. به نظر شما پیش چه پزشکی ببریم؟
کد: ۱۳۳۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۴


پسر سه ماهه ای دارم. حدود یک و نیم ماه است که به دستور دکتر برای روان شدن شکمش بهش روغن زیتون می دهم. ضرر نداره؟
کد: ۱۳۱۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


پسرم سه ماهه است و خیلی وقته که روی پاهام می نشونمش تا اطراف را تماشا کند. میگن بچه رو نباید بنشونی چون کمرش می شکند و قد کوتاه می شود.
کد: ۱۳۱۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


پسر من زردی اش ۱۷بود، الان ۲۷ روزه است با دستگاه سنجش زردی بدون آزمایش خون زردی اش ۱۰ است. آیا خطرناک است؟
کد: ۱۳۱۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


نوزاد 11 ماه ای دارم که چند روزی است لب هایش ترک می خورد و خون می آید. علت چیست؟
کد: ۱۳۱۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


نوزاد من با وزن 2.600 به دنیا آمد و در 2 هفتگی به وزن 2.950 رسیده است. وزن گیری اش خوب است؟
کد: ۱۳۱۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶


نوزاد شش ماهه ام پلاکت خونش بالا است و مقداری عفونت دیده شده است. آیا جای نگرانی وجود دارد؟
کد: ۱۳۱۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱


نوزاد من یک ساله است. دندان هایش از لثه بیرون زده ولی کمی رشد کرده است. علت چیست؟
کد: ۱۳۱۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴


دختر 23 ماهه ای دارم که دیر دندان درآورده است. در لثه بالایی یک دندان دارد و از پشت آن، دندان دیگری در حال رشد است. چه باید کرد؟
کد: ۱۳۱۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۴


دختر 16 ماه و 10 روزه من بعضی شب ها زیاد بیدار می شود و جیغ و گریه می کند. مشکل چیست؟
کد: ۱۳۱۰۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۴


پسر یک سال ونیمه ام ویتامین دی و آهن نمی خورد. چه باید کرد؟
کد: ۱۳۱۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۴


دخترم 1 ساله است، ترشح سفید رنگ دارد. آیا عفونت دارد؟
کد: ۱۳۱۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


نوزادم 5ماهه است.سوراخ قلب دوران جنینی باز مانده است. آیا به مرور زمان بسته می شود؟
کد: ۱۳۰۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱


نوزادی پنج ماهه باوزن تولد 3/170 گرم و الان 6/480 گرم دارم که ملاج جلوی سرش داره بسته میشه، چکار کنم؟
کد: ۱۳۰۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


بچه 4 ماهه ام از فاصله تقریبا 1 متر با سر به زمین خورده 20 دقیقه حدودا گریه کرده و خوابیده قبل از خواب حالت گیجی داشته، چکار باید بکنم؟
کد: ۱۳۰۹۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱


نوزاد 2 ماهه ام نافش زده بیرون و بیقراری می کند. چکار کنم؟
کد: ۱۳۰۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶