نی نی بان

برچسب ها
برچسب: محمد حسن خسروی فارسانی
نوزاد دو ماهه ام اگر حین نزدیک کنار من و همسرم باشد مشکلی دارد؟
کد: ۱۲۸۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰


بچه 21 ماهه ام وزن خوبی داشت اما با رفتن به مهد سرما خورد و همچنان کاهش وزن دارد. چکار کنم؟
کد: ۱۲۸۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸


دختر یک ساله ام خواب سبکی دارد و اگر بد خواب شود غر می زند. چکار کنم؟
کد: ۱۲۸۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸


نوزاد 9 ماهه ای دارم که یک ماهه پشت حلقش خلط جمع می شود. چکار کنم بهتر شود؟
کد: ۱۲۸۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵


دخترم 7 ماهشه. می تونم هنوز از قرص لاینسترول استفاده کنم؟
کد: ۱۲۸۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


چطور بفهمیم نوزاد سه ماهه ام به پروتئین گاوی حساسیت دارد؟
کد: ۱۲۸۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹


دختر دو ماهه ام در خواب خروپف می کند. چرا؟
کد: ۱۲۸۳۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


دختر 11 ماهه ام خیلی سینه ام را شب ها مک می زند. بهش شربت خواب آور نوزادان داده است. عیبی ندارد؟
کد: ۱۲۸۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


دختر واکسن 2 ماهگی رو زد و قطره فلج اطفال را خورد کمی از آب دهانش بیرون ریخت. مجدد بهش قطره دادن. مشکلی نیست؟
کد: ۱۲۸۳۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


اسباب بازی های مناسب سن6 ماه به بالا چه چیزهایی هستند؟
کد: ۱۲۸۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


کودک 7 ماهه ام از 4 ماهگی در خواب صورتش را میمالید و بیدار می شد. چرا؟
کد: ۱۲۸۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


نوزاد 6 ماهه ام شب ها دمر می خوابد. خطر ندارد؟
کد: ۱۲۸۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


نوزاد 6 ماهه ام روی شکم بر می گردد اما نمی تواند روی کمر برگردد. مشکلی دارد؟
کد: ۱۲۸۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


من پسرم را در 20 ماهگی از شیر گرفتم اما همچنان دوست داره دستش را روی پستانم بگذارد. چکار کنم؟
کد: ۱۲۸۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸


در مدفوع نوزاد 7 ماهه ام لکه ریز قرمز دیدم. چرا؟
کد: ۱۲۸۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


سمت چپ گردن نوزادم خونریزی عضله داشته است. چکار کنیم؟
کد: ۱۲۸۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


برای کودک 10 ماهه چه غذاهای انگشتی مناسبی هستند؟
کد: ۱۲۸۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹


نوزاد سه ماهه ای دارم که چون شیرم کمه نمی مکد و شیر نمی خورد. چکار کنم شیر خودم را بخورد؟
کد: ۱۲۸۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰


دختر 18 ماهه ام دندان هایش را روی هم می ساید. از سرش کم کم افتاده اما دندان هایش از بین رفته. چکار کنم؟
کد: ۱۲۸۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸


دختر 3 ماهه ام با تکان دادن گردنش تق تق صدا میده. خطر دارد؟
کد: ۱۲۸۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳