نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سونوگرافی هفته 12 بارداری
هفته 12 بارداری هستم دقیقترش 12 هفته و 4 روز دیروز سونوی غربالگری سه ماهه اول انجام دادم که nt=9/5mm.
کد: ۱۹۵۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸