نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ترشح چشم نوزاد
چشم های بسیاری از نوزادان چند روز پس از تولد کمی ورم می کنند.
کد: ۱۲۸۶۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹


نوزاد معمولا دارای چند مشکل طبی جزیی و معمولی است.
کد: ۱۱۹۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷