نی نی بان

برچسب ها
برچسب: خونریزی غیرطبیعی رحم
چنانچه خونریزی های شما در زمانی غیر از زمـان مـورد انتظار وقوع عادت ماهیانه یا با حجم و طول مدت غیـر طبیعـی صـورت پـذیرد، بـه آن خـونریزی غیـر طبیعـی رحمی گفته می شود.
کد: ۱۴۲۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹


خونریزی‌های غیر‌طبیعی رحمی یکی از عوامل مهم نگرانی خانم‌ها است.
کد: ۱۲۴۱۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۱


DUB اصطلاحی است که به طور رایج استفاده می‌شود ولی به خوبی تعریف نشده است.
کد: ۱۱۴۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴