نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آموزشگاه زبان
هیچ‌فرقی ندارد که کمیت شما در زبان انگلیسی لنگ می‌زند یا در سطح خوبی قرار دارید. در هر صورت وقتی کودک شما به سن مناسبی رسید، باید آموزش زبان انگلیسی به او را آغاز کنید.
کد: ۲۰۶۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


بعضی از والدین فکر می کنند که اگر کودکشان در معرض یاد گرفتن دو زبان به طور همزمان قرار گیرد ، کودک گیج خواهد شد و فرق بین دو زبان را نخواهد فهمید.
کد: ۱۲۷۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰