برچسب جستجو

برچسب:

آزمایش گلوکز در بارداری
  • آزمایش گلوکز در بارداری چگونه است؟

    آزمایش تحمل گلوکز، که به عنوان تست تحمل گلوکز خوراکی نیز شناخته می شود، پاسخ بدن شما به قند (گلوکز) را اندازه می گیرد.

    کد خبر: ۲۲۶۱۹۳ تاریخ انتشار:
۱