برچسب جستجو

برچسب:

استان تهران
  • تهران در چند قلوزایی رکورد زد!!

    سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: تهران با ثبت پنج هزار و ۷۸۷ رویداد چندقلوزایی در سال گذشته رکورددار این رویداد تولد…

    کد خبر: ۲۳۹۶۲۹ تاریخ انتشار:
۱