برچسب جستجو

برچسب:

بیوپسی پروستات
  • ضرورت و نحوه انجام بیوپسی برست

    در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که ضرورت و نحوه انجام بیوپسی برست چگونه است؟

    کد خبر: ۲۳۰۹۲۱ تاریخ انتشار:
۱