برچسب جستجو

برچسب:

دیواره معده
  • علائم زخم معده که از آن بی خبر هستید

    با ایجاد زخم معده، فرد احساس سنگینی و سیری در معده می کند، همان حالتی که پس از مصرف زیاد آب یا غذا احساس می شود.

    کد خبر: ۲۳۲۵۸۶ تاریخ انتشار:
۱