برچسب جستجو

برچسب:

غربالگری پستان
  • انجام غربالگری پستان با پروتز سینه

    در صورت انجام پروتز سینه ، غربالگری پستان چگونه انجام می شود؟ پروتز سینه با هدف بازسازی بخش یا قسمتی از سینه زنان…

    کد خبر: ۲۳۱۵۱۰ تاریخ انتشار:
۱