برچسب جستجو

برچسب:

نشانه های دمی سکشوال
  • دمی سکشوال و نیمه جنس گرایی چیست؟

    دمی سکشوال فردی است که کشش جنسی خاصی نسبت به افراد ندارد، مگر اینکه از نظر عاطفی جذب او شود. یک دمی سکشوال همچنین…

    کد خبر: ۲۲۹۴۹۶ تاریخ انتشار:
۱