برچسب جستجو

برچسب:

پروتز سینه در بارداری
  • انجام غربالگری پستان با پروتز سینه

    در صورت انجام پروتز سینه ، غربالگری پستان چگونه انجام می شود؟ پروتز سینه با هدف بازسازی بخش یا قسمتی از سینه زنان…

    کد خبر: ۲۳۱۵۱۰ تاریخ انتشار:
  • پروتز پستان زنان، عوارض خطرناک

    بیش از ۵۰،۰۰۰ ایمپلنت برای جراحی های برداشتن سینه در سـال ۲۰۰۴ انـجـام گـرفـــته است. باتـــوجه به این آمار و ارقـام،…

    کد خبر: ۱۲۷۳۵۸ تاریخ انتشار:
۱