گریه سوزناک شبنم مقدمی برای مرگ آقای کارگردان مشهور

انتشار عکس‌هایی از اشک و اندوه شبنم مقدمی، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در مراسم یادبود رضا حداد، کارگردان تئاتر در شبکه‌های اجتماعی پربازدید و مورد توجه کاربران قرار گرفته است. 

گریه‌های تمام نشدنی شبنم مقدمی در مراسم ختم 

انتشار عکس‌هایی از اشک و اندوه شبنم مقدمی، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در مراسم یادبود رضا حداد، کارگردان تئاتر در شبکه‌های اجتماعی پربازدید و مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

گریه‌های تمام نشدنی شبنم مقدمی در مراسم ختم 

گریه‌های تمام نشدنی شبنم مقدمی در مراسم ختم 

گریه‌های تمام نشدنی شبنم مقدمی در مراسم ختم 

گریه‌های تمام نشدنی شبنم مقدمی در مراسم ختم 

منبع: برترین ها