تزئین کیک تولد با گل های طبیعی

"همه کیک ها شیبه هم شده اند." این جمله ای است که شاید از ذهن خیلی از ما عبور کرده باشد. اما همین کیک های ساده یک مدل را می توان با استفاده از گل های طبیعی به زیباترین شکل ممکن در آورد.

"همه کیک ها شیبه هم شده اند." این جمله ای است که شاید از ذهن خیلی از ما عبور کرده باشد. اما همین کیک های ساده یک مدل را می توان با استفاده از گل های طبیعی به زیباترین شکل ممکن در آورد.