تربیت بدون فریاد، مال دیگران مال خودم!

مطلب چهارم از سری مطالب تربیت بدون فریاد، ویژه والدینی است که نمی دانند با عادت فرزندشان به برداشتن وسایل دیگران چه کنند.
نی نی بان: مطلب چهارم از سری مطالب بسته پیشنهادی تربیت بدون فریاد، ویژه والدینی است که نمی دانند با عادت فرزندشان به برداشتن وسایل دیگران چه کنند. 

تربیت بدون فریاد، مال دیگران مال خودم!

صحنه ای را مجسم کنید که از مهمان به منزل برگشتید و یک دفعه توی کیف دختر یا پسر کوچکتان مجسمه چینی کوچکی را پیدا می کنید که در منزل میزبان دیده بودید! اگر این اولین باری باشد که متوجه می شوید فرزندتان تفواتی بین وسایل خودش و دیگران قائل نیست و به اصطلاح دست به دزدی زده تا به خواسته خودش برسد، احتمالا نفستان بند می آید و فکر می کنید دننیا در یک قدمی خراب شدن روی سرشماست! اما لازم نیست خودتان را از نگرانی هلاک کنید چون اگر با روش صحیح با کودک برخورد کنید، می توانید قوانین مالکیت را به او یاد بدهید تا دیگر بدون اجازه به وسایل دیگران دست نزند. 

برچسب نزنید 
کدام پدر و مادری است که دلش بخواهد فرزندش دزد باشد؛ اما متافسانه خیلی از والدین خودشان عامل تقویت این رفتار در کوچکترها هستند. پرچسب زدن روی کودک و دزد خطاب کردن او، باعث می شود کم کم این پرچسب را بپذیرد و بر اساس آن رفتار کند. 

سوال نکنید 
اگر می دانید کودک وسیله ای را برداشته یا اگر در این مورد شک دارید، از او نپرسید که تو فلان وسیله را برداشتی؟ وقتی از کودک سوال می کنید و او می داند که قرار است تنبیه شود، به جای گفتن حقیقت، دروغ می گوید و قضیه را انکار می کند. 

دزدی های کودک را دائما یادآوری نکنید 
اگر کودکتان برای یک بار دچار خطا شده و وسیله را که مال خودش نبوده، برداشته و به خانه آورده، دائما موضوع را به رخش نکشید و به او یادآوری نکنید که دزدی کار بدی است. شاید نیت شما خیر باشد و بخواهید رفتار خوب و درست را یادش بدهید ولی یادآوری گذشته باعث می شود که رفتار بد را یاد بگیرد. 

مسئولیت بازگرداندن وسیله سرقتی را به کودک بدهید 
به گزارش نی نی بان، اگر کودک شما از سوپرمارکت محل خوراکی کوچکی برداشته یا عروسک یکی از دوست هایش را به خانه آورده، به او بگویید که خودش باید آن را به صاحبش برگرداند. در صورت لزوم می توانید او را همراهی کنید، اما هیچ وقت این وظیفه را شخصا به عهده نگیرید. 

بهای دزدی را از کودک بگیرید 
شاید شما ده ها بار برای فرزندتان توضیح بدهید که مالک مطلق همه وسایل عالم نیست و اگر از چیزی خوشش می آید باید برای دست زدن به آن از صاحبش اجازه بگیرد؛ اما او هر بار به رفتار خودش ادامه دهد. در این جور مواقع باید وادارش کنید که بهای دزدی کوچکش را بپردازد. البته منظورمان این نیست که شدیدا تنبیهش کنید یا کودک را کتک بزنید، بلکه باید او را مجبور کنید برای جبران دزدی کار خاصی را انجام دهد، یکی از اسباب بازی های محبوبش را به کس دیگری ببخشد. 

رفتارهای دوگانه نداشته باشید 
اگر می خواهید فرزندتان ازعدت دزدی خلاص شود و یاد بگیرید که به حق مالکیت دیگران احترام بگذارد، نباید یک روز اجازه دهید که چیزی را بردارد و در زمان دیگری این کار را برایش ممنوع کنید. یادتان باشد نداشتن ثبات قدم کودک را سردرگم می کند. 

مامان، بابا، اجازه؟ 
به گزارش نی نی بان، قانون گذاشتن برای دست زدن به وسایل دیگران یکی از روش های مناسب برای پیشگیری و درمان عادت به دزدی در بچه هاست. البته لازم نیست قوانین زیاد و دست و پاگیری برایش بگذارید و بیش از حد محدودش کنید، در عوض کافیست از دختر یا پسر کوچکتان بخواهید هربار هوس کرد وسیله ای را که مال خودش نیست بردارد، از شما اجازه بگیرد. 

وسیله سرقتی را فورا از کودک بگیرید 
اگر دیدید کودک وسیله را که مال خوش نیست برداشته، در گرفتن آن از بچه حتی یک دقیقه هم شک نکنید. وسیله مورد نظر را از کودک بگیرید و ضمن اینکه او را برای پرداخت بهایش آماده می کنید دوبره برایش تکرار کنید که مالکیت چه معنایی دارد و دزدی دقیقا یعنی چه. 

اگر می خواهید درباره اختلالات شایع رفتاری در کودکان بیشتر بدانید، ادامه مطالب بسته تربیت بدون فریاد را در این صفحه بخوانید.