69928
کد: 54110
19 آذر 1398 - 16:13
در بسته جدید نی نی بان با موضوع حرکات جنین، می توانید پاسخ همه سوالات خود را درباره لگد زدن های جنین در رحم مادر در طی بارداری بگیرید.
نی نی بان: در بسته جدید نی نی بان با موضوع حرکات جنین، می توانید پاسخ همه سوالات خود را درباره لگد زدن های جنین در رحم مادر در طی بارداری بگیرید.

حرکات جنین در رحم مادر

اولین مطلب از بسته حرکات جنین، به شما می گوید که زمان دقیق آغاز حرکات جنین در رحم مادر چه وقت است.

دومین مطلب از بسته حرکات جنین به شما می گوید که در هر هفته از بارداری تان باید انتظار کدام حرکت را از جنین تان داشته باشید.

سومین مطلب از بسته حرکات جنین به بررسی نوع و شدت حرکات فرزند شما در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری می پردازد.

چهارمین مطلب از بسته حرکات جنین به شما می گوید در طول بارداری چطور حرکت های جنین خود را محاسبه کرده و هر روز منتظر چند حرکت باشید.

پنجمین مطلب از بسته حرکات جنین به این سؤال مهم پاسخ می دهد که آیا لازم است حرکات جنین خود را در طول بارداری مانیتور کنید یا نه.

ششمین مطلب از بسته حرکات جنین به مهم ترین سوالات مادران درباره حرکات جنین پاسخ می دهد.

هفتمین مطلب بسته حرکات جنین به بررسی دلایلی می پردازد که باعث کاهش حرکات جنین در رحم مادر می شود.

هشتمین مطلب از بسته حرکات جنین، شما را به تماشای یک فیلم ویدئویی از حرکات جنین در پایان سه ماهه اول دعوت می کند.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: