لالایی: حلزون کجا می‌روی

آی حلزون شاخكی! / كجا میری یواشكی؟
شهرزاد:

آی حلزون شاخكی!

كجا میری یواشكی؟

جلو میری یواش و ریزه، ریزه

پوست تنت چه نرم و خیس و لیزه

لالایی: حلزون کجا می‌روی

خالهای دونه دونه، دونه داری

به روی پشت خود یه لونه داری

ساكتی و خجالتی و تنها

بمون توی باغچه خونه ما