نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دکتر علی اصغر حلیمی
آیا به نوزاد 9 ماهه میتوان شیره انگور داد؟
کد: ۲۱۷۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


دخترم مدتی است که تب دارد و استفراغ میکند.
کد: ۲۱۷۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


نوزادم 45 روزه است و خیلی کم شیر میخورد.
کد: ۲۱۷۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


نوزادم 5 ماهه است و در مدفوعش خون دیدم.
کد: ۲۱۷۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


نوزادم سه ماهه است و همیشه خس خس سینه دارد.
کد: ۲۱۷۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


نوزادم 6 ماهه است و سرفه های شدید میکند.
کد: ۲۱۷۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


دخترم 2 ماهه است و مشکل خرخر بینی دارد.
کد: ۲۱۷۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


نوزادم هشت ماهه است و مشکل شلی حنجره دارد.
کد: ۲۱۷۲۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


دخترم 5 ماهش تموم شده است و غلت نمیزند.
کد: ۲۱۷۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


پسرم پنج ماهه است و رشدش کم است.
کد: ۲۱۷۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


نوزادم نه ماهه است و دندان دومی از پایین رشد نکرده است.
کد: ۲۱۷۲۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


نوزادم چهار ماه و نیمه است و از بعضی صداها میترسد.
کد: ۲۱۷۲۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


نوزادم سرفه میکند و دکتر سیتریزن تجویز کرده است.
کد: ۲۱۷۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


نوزادم سه ماهه است و روزی 3 بار ادرار میکند.
کد: ۲۱۷۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


آیا گروه خونی نوزاد ممکن است تغییر کند؟
کد: ۲۱۷۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


پسرم سه ماهه است و خیلی کم شیر میخورد.
کد: ۲۱۷۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


نوزادم چهار ماهه است و حجم ادرارش خیلی کم شده است.
کد: ۲۱۷۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


نوزادم سه ماهه است و بعد از شیر خوردن زبانش را میجود.
کد: ۲۱۷۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


نوزادم 5 ماهه است و در روز شیر نمیخورد.
کد: ۲۱۷۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


برای تمیز کردن واژن نوزاد چی کار باید بکنم؟
کد: ۲۱۷۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵