نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دکتر علی اصغر حلیمی
نوزادم مشکل تیروئید دارد و دارو باید مصرف کند.
کد: ۲۱۵۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


آیا دادن پستانک به نوزاد برای رفع سوء هاضمه مفید است؟
کد: ۲۱۵۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


کودکم مشکل تب و اسهال دارد.
کد: ۲۱۵۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶


به نوزادم چه قطره ای باید بدهم؟
کد: ۲۱۵۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


نوزادم مردمک چشم هایش را مرتب بهم نزدیک میکند.
کد: ۲۱۵۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


نوزادم اصلا شیر خشک نمیخورد.
کد: ۲۱۴۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


نوزادم هشت ماهه است و کم شیر میخورد.
کد: ۲۱۴۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


نوزاد دوقلو دارم و استفراغ جهنده میکنند.
کد: ۲۱۴۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


پسرم 40 روزه است و بعد از شیر گرسنه میشود.
کد: ۲۱۴۶۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


نوزادم 5 ماهه است و کم وزن اضافه کرده است.
کد: ۲۱۴۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


نوزادم 80 روزه است و در مدفوعش خون دیدم.
کد: ۲۱۴۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


آیا دادن قطره آد به نوزاد فاویسم ضرر دارد؟
کد: ۲۱۴۴۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰


رنگ مدفوع نوزادم بعد از دادن قطره آهن تغییر کرده است.
کد: ۲۱۴۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


نوزادم 15 روزه است و تنگی نفس دارد و دکتر دارو تجویز نمیکند.
کد: ۲۱۴۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


نوزادم 4 ماهه است و کولیک دارد.
کد: ۲۱۴۳۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


کودکم یک ساله است و تبش قطع نمیشود.
کد: ۲۱۴۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


نوزادم 9 ماهه است و سرماخوردگی و تب خفیف دارد.
کد: ۲۱۴۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


نوزادم 25 روزه است و شیرم او را سیر نمیکند.
کد: ۲۱۴۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


من دوقلو دارم و سرما خوردگیشان طولانی شده است.
کد: ۲۱۴۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


چرا گروه خونی نوزادم متفاوت است؟
کد: ۲۱۴۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷