نی نی بان

برچسب ها
برچسب: قاعدگی نامنظم چیست
همیشه پای مغز در میان است. قاعدگی نتیجه ارتباط بسیار دقیق و علمی و موشکافانه بین سیستم قشر مغز و غده هیپوفیز است.
کد: ۲۱۶۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


قاعدگی نامنظم را تقریبا هر زنی در طول دوران زندگی اش گهگاهی تجربه کرده است.
کد: ۲۱۴۴۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


همانطور که اکثر مردم می دانند، شیر دهی فرآیندی است که شیر از غدد پستان پستانداران، از طریق نوک پستان ها ترشح میشود تا بتوانند نوزاد خود را تغذیه کنند.
کد: ۲۰۱۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹