نی نی بان

برچسب ها
برچسب: متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که تفاوت سونوگرافی دو بعدی، سه بعدی و چهار بعدی چیست؟
کد: ۲۲۷۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که سونوگرافی داپلر رحم و تخمدان چه کمکی به تشخیص نازایی می کند؟
کد: ۲۲۵۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که غربالگری بار اول چه زمانی انجام می‏شود و در آن چه مواردی ارزیابی می‌شود؟
کد: ۲۱۴۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که آنومالی اسکن چیست و در هفته چندم بارداری انجام می شود؟
کد: ۲۰۸۵۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که ماموگرافی چیست و انجام آن از چه سنی برای خانم ها واجب است؟
کد: ۱۸۷۱۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱