نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تنبیه
بهتر است بدانید که تنبیه بدنی و فریاد کشیدن نه تنها هیچ تأثیری در تربیت کودکان ندارد بلکه در درازمدت آن‌ها را به کودکانی پرخاشگر تبدیل می کند.
کد: ۲۱۷۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


عشق دوران کودکی می تواند باعث ترس، اضطراب و گیج شدن والدین شود. آنها نمی دانند که بهترین رفتار و واکنش در برابر عاشق شدن بچه ها چیست.
کد: ۲۱۶۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


والدین باید بدانند که اصل تربیت فرزندان باید بر تشویق بنا باشد و تا به اندازه کافی فرزندمان را تشویق نکردیم نباید تنبیه کنیم.
کد: ۲۱۶۳۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


گفتار و رفتار پدر و مادر زمینه ساز تربیت آن هاست و کودکان با توجه به همین گفتارها و رفتارها شخصیت خود را شکل می دهند.
کد: ۲۱۵۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


اصلاح رفتار به معنای تغییر الگوهای رفتاری با استفاده از روش های یادگیری مانند تقویت مثبت یا منفی است.
کد: ۲۱۵۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


زمانی که به دلیل رفتارهای نادرست فرزندان خود، نسبت به آن ها خشمگین می شوید راحت ترین عملکرد این است که بخواهید از روش تنبیه کودک استفاده کنید.
کد: ۲۱۵۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


در حال حاضر والدین و سرپرستان اجازه دارند برای ادب کردن کودکان از تنبیه بدنی معقول استفاده کنند.
کد: ۲۱۵۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


تشویق در لغت به معنای به شوق در آوردن و کار کسی را ستودن و او را دلگرم ساختن است.
کد: ۲۱۵۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


تنبیه کودکان به روش نادرست از شیوه های غلط فرزند پروری برای ایجاد تغییر در رفتار های کودک است.
کد: ۲۱۵۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


وقتی ما قصد اصلاح رفتار کودک را با تهدید و تنبیه داریم، این الگوی تربیتی، کنترل خارجی نامیده می‌شود.
کد: ۲۱۴۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


چرا بعضی از بچه‌ها، آب‌ زیر کاه هستند؟ چرا کودکان در بازی تقلب می کنند؟
کد: ۲۱۳۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


پدر و مادر بودن فقط غذا دادن، عوض کردن پوشک، بی خوابی شبانه یا فراهم کردن تحصیلات خوب برای کودک نیست.
کد: ۲۱۳۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


مجازات در مورد این است که بچه ها به خاطر اشتباهاتشان رنج ببرند.
کد: ۲۱۳۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


ما همگی تا به امروز یا تنبیه شده‌ایم و یا اینکه شاهد تنبیه شدن دیگران بوده‌ایم.
کد: ۲۱۳۵۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


روش محروم کردن موقتی یکی از جایگزین های مناسب برای تنبیه بدنی کودک است.
کد: ۲۱۱۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


پربازدید شدن نامه عذر خواهی یک دانش‌ آموز بابت خسارتی که به مدرسه‌‌اش زده از اهمیت تربیت کودکی شجاع و صادق خبر می‌دهد.
کد: ۲۱۱۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


اصولا والدین برای تربیت و اصلاح رفتارهای غلط کودکان به سراغ تنبیه می روند.
کد: ۲۱۱۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


همانطور که می دانید کودک دارای شخصیتی آسیب پذیر است و با این وجود برخی از والدین در رفتار خود با کودکان بسیار بی دقت هستند.
کد: ۲۱۰۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


برای کودکان بازی تنها جنبه تفریحی دارد. نیاز به بازی از لحاظ اهمیت مانند نیاز به غذا و مراقبت است.
کد: ۲۱۰۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


عملکرد تحصیلی دانش آموزان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد.
کد: ۲۱۰۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵