برچسب جستجو

برچسب:

دروغ گفتن
  • دروغ گفتن به کودک، شما هم؟

    ما همواره فرزندانی را دربرابر خود می بینیم که دنیایی از شوق، هیجان و البته خواسته های رنگارنگ را با خود همراه دارند.

    کد خبر: ۱۸۸۳۵۱ تاریخ انتشار:
  • اشتباهات رایج والدین، مطب را ترسناک نکنید

    به عنوان یک پزشک از یک سری کارهای والدین در مطب، ناراحت می شوم که به تعدادی از آنها اشاره می کنم.

    کد خبر: ۵۴۰۱۵ تاریخ انتشار:
۱