برچسب جستجو

برچسب:

رفتار صحیح کودک
  • چگونگی آموزش دفاع به کودکان

    اگر فرزند شما مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، در صورت امکان باید راهی برای متوقف کردن آن پیدا کنید.

    کد خبر: ۲۲۴۱۴۳ تاریخ انتشار:
  • تربیت اصولی کودک، سرکوفت ممنوع!

    با فرزندان خود قرار بگذارید که در حضور دیگران اشکال آنها را نگویید، در مقابل شما نیز همان انتظار را از آنها داشته باشید.

    کد خبر: ۱۶۰۸۲۲ تاریخ انتشار:
۱