برچسب جستجو

برچسب:

نمونه برداری توده پستان
  • نمونه برداری از توده پستان

    در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که نمونه برداری از توده پستان چگونه انجام میشود؟

    کد خبر: ۲۲۹۷۸۴ تاریخ انتشار:
۱