تاثیرات طلاق بر کودکان، این نکات را به خاطر بسپارید

والدینی که به روشی معقول از هم جدا می‌شوند، اثرات منفی طلاق را روی فرزندان خود کاهش می‌دهد حساسیت به واکنش فرزندان نسبت به این مساله و نحوه برخورد آنها با این تجربه تلخ، از اهمیت والایی برخوردار است.

 ویستا: اثری که طلاق روی فرزندان می‌گذارد به نحوه برخورد والدینشان با این مساله بستگی دارد


والدینی که به روشی معقول از هم جدا می‌شوند، اثرات منفی طلاق را روی فرزندان خود کاهش می‌دهند.

حساسیت به واکنش فرزندان نسبت به این مساله و نحوه برخورد آنها با این تجربه تلخ، از اهمیت والایی برخوردار است.

موارد زیر نکاتی است که والدین می‌توانند به فرزندان در کنار آمدن با مساله طلاق کمک کنند:

*به فرزندان خود اطمینان دهید که آنها علت رخ دادن طلاق نبوده‌اند.

*علت وقوع طلاق را با دلایل منطقی برای فرزندانتان توضیح دهید.

*به فرزندانتان اجازه دهید تا احساس خود را در مورد طلاق بیان کنند.

*به آنها دروغ نگویید و از گفتن حقایقی که باعث می‌شود بهتر علت طلاق را بفهمند، امتناع نکنید.

*نسبت به نحوه برخورد هر یک از فرزندان با مساله طلاق حساس باشید.

*با دادن مسئولیت و عشق به آنها، کمک کنید تا احساس امنیت داشته باشند.

*دقت داشته باشید که نوع رفتار کودک متناسب با دوره سنی او باشد.

*اجازه دهید فرزندانتان طی زمانی که خودشان می‌خواهند، خود را با مساله طلاق وفق دهند.

*با انجام طلاق به روشی عاقلانه، الگوی خوبی برای او باشید.

*با تصمیمات منطقی که به نفع خود کودک است در مورد حضانت او تصمیم‌گیری کنید.

*رابطه پدر یا مادری که حضانت کودک را به عهده ندارد به صورت منظمی با او حفظ کنید.

*توقع نداشته باشید که فرزندتان جای همسر غایب شما را برایتان پر کند.

*علاقه و وفاداری فرزند خود را نسبت به همسر سابق خویش، از بین نبرید.

*از فرزندتان نخواهید تا در مقابل همسر سابق شما، موضع بگیرد.

*در حضور فرزندتان، در مورد همسر سابق خود بدگویی نکنید.

*از فرزند خود نخواهید خبرچینی کند و در مورد همسر سابق خود از او بازجویی نکنید.

*مواقعی را به تنهایی با هر یک از فرزندان بگذرانید تا حس اعتماد به نفس آنها افزایش یابد.