نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که انجام آزمایش بررسی ذخیرۀ تخمدان در چه مواقعی ضروری است؟
کد: ۲۲۸۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که آزمایش دیابت بارداری هفته چندم و به چه دلیلی انجام می‌شود؟
کد: ۲۲۸۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که چه عواملی بر نتیجه آزمایش اسپرم تاثیر دارد؟
کد: ۲۲۸۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که چرا چکاپ‌های پیش و حین حاملگی مهم است؟
کد: ۲۲۸۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که آزمایشات ضروری قبل از بارداری برای خانم‌ها شامل چه مواردی است؟
کد: ۲۲۸۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵