نی نی بان

برچسب ها
برچسب: متخصص کودکان
نوزادم 6 ماهه است و حساسیت دارد.
کد: ۲۱۷۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


نوزادم دو ماه و نیمه است و رفلاکس دارد.
کد: ۲۱۷۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


نوزادم 5 ماهه است و اسهال شدید دارد.
کد: ۲۱۷۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


دخترم 5 ماهه است و وقتی او را بغل میکنم استخوانهایش صدا میدهد.
کد: ۲۱۷۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


پسرم پنج ماه و نیمه است و انگشتان دستش ضعیف است.
کد: ۲۱۷۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶


نوزادم 5 ماهش تمام شده است و فقط چند روز خوب غذا خورد.
کد: ۲۱۷۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


من دوقلو 6 ماهه دارم و خیلی سرفه میکنند.
کد: ۲۱۷۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


نوزادم 9 ماهه است و روی صورت و دستش دانه های ریز زده است.
کد: ۲۱۷۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


نوزادم پنج ماهه است آیا خوب رشد کرده است؟
کد: ۲۱۷۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


نوزادم شش ماهه است و پاهایش را به هم میمالد؟
کد: ۲۱۷۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


دخترم 5 ماهه است آیا شیر پاستوریزه میتوانم بدهم؟
کد: ۲۱۷۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


نوزادم 47 روزه است و گاهی پنیرک بالا می آورد.
کد: ۲۱۷۲۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


پسرم نه ماهه است وقتی میخواهد غذا بخورد گریه میکند.
کد: ۲۱۷۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


نوزادم 8 ماهه است و میخواهم شیر خشکش را عوض کنم.
کد: ۲۱۷۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


نوزادم 8 ماهه است و دست و پاهایش را زیاد تکان میدهد.
کد: ۲۱۷۲۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


دخترم را از شیر خشک گرفتم و به او شیر پاستوریزه میدهم.
کد: ۲۱۷۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


دخترم 2 ماهه است و به علت سرفه کردن دکتر شربت تجویز کرده است.
کد: ۲۱۷۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


نوزادم دو ماهه است و سرفه خلط دار میکند.
کد: ۲۱۷۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


نوزادم 50 روزه است و شیر خشک میخورد و اسهال گرفته است.
کد: ۲۱۷۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


کودکم 16 ماهه است و راه نمیرود.
کد: ۲۱۷۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴