برچسب جستجو

برچسب:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش
 • آزمایشات ضروری قبل بارداری

  در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که آزمایشات ضروری قبل از بارداری برای خانم‌ها شامل چه مواردی است؟

  کد خبر: ۲۲۸۰۳۹ تاریخ انتشار:
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی برای چیست؟

  حتما تا به حال برای آزمایش به آزمایشگاه پاتوبیولوژی مراجعه کرده‌اید. تحویل یک نمونه به آزمایشگاه پاتولوژی شروع یک سری…

  کد خبر: ۲۲۹۹۷۸ تاریخ انتشار:
 • غربالگری دوران بارداری، تشخیص قطعی است؟

  در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا آزمایش‌های غربالگری در دوران بارداری به معنی تشخیص قطعی است؟

  کد خبر: ۲۲۹۴۴۲ تاریخ انتشار:
 • آزمایشات غربالگری دوران بارداری، شامل چه مواردی است؟

  در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که تست‌های غربالگری دوران بارداری شامل چه مواردی می‌شوند؟

  کد خبر: ۲۲۹۴۴۰ تاریخ انتشار:
 • آزمایش دیابت بارداری/ ویدئو

  در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که آزمایش دیابت بارداری هفته چندم و به چه دلیلی انجام می‌شود؟

  کد خبر: ۲۲۸۰۴۲ تاریخ انتشار:
۱