رشد جنین در ماه های بارداری، چگونه است؟

بعد از گذشت دو ماه جنین که اکنون 2 سانتی متر بلندتر شده است شکل انسانی به خود می گیرد.
بعد از گذشت دو ماه جنین که اکنون 2 سانتی متر بلندتر شده است شکل انسانی به خود می گیرد . جنین در این مرحله چشم ، گوش و بینی دارد. انگشتانش در دست ها و پاها دیده می شود.البته سر هنوز برای بدن بسیار بزرگ به نظر می رسد و جنین شکم بزرگی نیز دارد  زیرا کبد برای حفره شکمی بسیار بزرگ است. سیستم های تناسلی شروع به شکل گیری کرده اند و در این مرحله به این سلول های شکل گرفته رویان می گوییم.

ماه سوم
در ماه سوم رشد جنینی بسیاری از اندام های مختلف بدن تخصصی تر می شوند. در دهان ردیفی از ده دندان جوانه زده در هر دو فک بالایی و پایینی ظاهر میشوند.مهمترین تغییرات حساس ماه سوم در دستگاه های تناسلی دیده میشود ، خصوصا در جنس مذکر . تمایز در مردها سریع تر از زنان است و با اتمام ماه سوم معاینه دقیق جنین پسر یا دختر بودن او را نشان خواهد داد.

ماه های چهارم و پنجم
تغییرات ایجاد شده در طول بقیه بارداری نامحسوس تر است . رشد عمدتا مستلزم بزرگ شدن و بلوغ اندام های متفاوت است . جنین چهارماهه تا حدی باریک است و از هر جهت مثل یک نوزاد به نظر می رسد اما با این حال سر هنوز تا حدی بزرگ و پاها تا حدی کوتاهند. پوست نازک ، قرمز و پر چروک است.

از ماه ششم تا تولد
از ماه ششم ساختارهای تخصصی در پوست بدن شکل می گیرند. در سر و گاهی روی پشت و شانه ها رشد مو وجود دارد ؛ که رنگ آن شباهت کوچکی با رنگ مویی خواهد داشت که کودک در انتهای بارداری دارا خواهد بود.ناخن انگشتان دست و پا ظاهر میشوند و کم کم رشد می کنند. در زمان تولد به آرامی در سر انگشتان خود را نشان می دهند و آنها را در اولین روزهای زندگی باید کوتاه شوند تا کودک بدن خود را نخراشد.غدد چربی در پوست ظاهر شده و ماده روغنی چسبناکی می سازند که به عنوان ورنیکس شناخته میشود و مثل یک ضماد یا روغن پوشاننده پوست است.تا اتمام ماه ششم جنین کاملا رشد یافته است و ز این زمان به بعد تا پایان دوره بارداری به خاطر رو به رو شدن با مخاطرات جهان خارج از رحم نیاز به رشد طولی ، وزنی و مقاومت دارد.

جفت
جفت نقش مهمی در بارداری ایفا می کند. جفت اندامی پهن و مدور با قطری در حدود 17 تا 20 سانتیمتر و وزنی در حدود 450 گرم است.این اندام شامل میلیون ها برآمدگی انگشت مانند  قسمتی از سیستم رگ های خونی جنین است که از طریق رگ های بزرگ نافی و شریان موجود در بندناف به رگ های خونی نوزاد اتصال می یابند.هیچ اتصالی بین گردش خون مادر و جنین وجود ندارد و یک لایه سلولی نازک آنها را از هم مجزا می کند. تمام مواد غذایی و اکسیژن از میان این لایه به گردش خون نوزاد انتقال می یابد.خود نوزاد نیز دارای متابولیسم فعالی است و مواد دفعی ناشی از متابولیسم جنین ، شامل دی اکسید کربن به خون مادر انتقال می یابد.یکی دیگر از نقش های مهم جفت تولید هورمون های بارداری است . با شروع بارداری اندام های مادر متناسب با نیازهای نوزاد تغییر خواهند یافت. اندازه پستان ها و رحم و همچنین حجم خون در بد باید افزایش یابند و مفصل های لگن خاصره تا حدی بزرگ می گردند.
این تغییرات به علاوه بسیاری دیگر از دگرگونی ها در بدن غالبا به وسیله فعالیت هورمون های مترشحه از جفت فراهم میشوند. هورمون های جفت در حفظ بارداری نیز اهمیت بسیار دارند. و در آغاز وضع حمل نقش اساسی بازی می کنند.