دلیل گاز گرفتن کودک، بازی میکند؟

دختر یک سال و چهار ماهه ام موقع شیر خوردن سینه ام را گاز میگیرد. یکبار بهش اخم کردم. حالا بغلش میکنم گریه می کنه. چکار کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر یک سال و چهار ماهه اى دارم که هم شیر خودم رو می خوره هم شیر خشک. موقع شیر خوردن بارها سینه ام رو گاز می گرفت. یک بار بهش اخم کردم. حالا الان دو روزه که دیگه شیر نمی خوره و به محض اینکه بغلش می کنم تا بهش شیر بدم جیغ می زنه. چیکار کنم تا دوباره شیر بخوره؟

پاسخ دکتر محمد حسن خسروی فارسانی، متخصص اطفال:
دوست عزیز، فعلا اصرار به سینه دادن به کودک نکنید، چون با اصرار شما لجبازی اش زیاد می شود.  می توانید تا رفع مشکل شیر خود را بدوشید و به او بدهید. اگر کمی صبر داشته باشید و بیشتر به بچه محبت کنید، طی چند روز آینده مشکل برطرف خواهد شد. فقط تاکید می کنم اصرار به سینه دادن نکنید زیرا بچه لج می کنید.