عواقب سرزنش کودک، نظر یک روانشناس

برخی از کودکان دارای تحرک زیاد و شیطنت هستند که این موضوع برای برخی از والدین خوشایند نیست و همین باعث سرزنش‌های مداوم کودک می‌شود.
یک روانشناس کودک گفت: برخی از کودکان دارای تحرک زیاد و شیطنت هستند که این موضوع برای برخی از والدین خوشایند نیست و همین باعث سرزنش‌های مداوم کودک می‌شود، سرزنش‌ها می‌تواند کودکان را گوشه گیر و افسرده <Depressed>کند.
دکتر میترا شوشتری افزود: بچه‌های بیش‌فعالی که در دوره‌ای مانند سن بلوغ علائمشان کاهش می‌یابد، اتفاقی ناگهانی نیست و دیده می‌شود که این بچه‌ها بیشتر هیجاناتشان را کنترل می‌کنند و به جمع نزدیک می‌شوند.
وی در پاسخ به این موضوع که چرا برخی از کودکان دچار گوشه گیری می‌شوند، اظهارداشت: گاهی اوقات بچه‌ها به خاطر تحرک زیاد یا شیطنت مدام سرزنش می‌شوند و چون به عنوان یک موجود دوست نداشتنی و آزاردهنده به آنها نگاه می‌شود اعتماد به نفسشان کاهش می‌یابد و فرد دچار حالت‌های شدید افسردگی خواهد شد.
شوشتری اضافه کرد: این اتفاق باعث می‌شود، کودک به این موضوع فکر کند که چون بقیه افراد خانواده او را دوست ندارند خود را بخشی از جمع نداند ضمن اینکه کودک احساس می‌کند که کسی تمایلی برای بازی با آنها ندارد و این احساسات باعث خواهد شد که کودک بیشتر به سمت تنهایی و گوشه‌نشینی برود.
این روانشناس کودک اظهارداشت: گاهی اوقات بچه‌هایی که مورد کودک آزاری جسمی‌یا جنسی قرار می‌گیرند دچار علائم گوشه گیری و ترس از واقعه می‌شوند و ممکن است اگر دختر بچه است نسبت یه آقایان این ترس را داشته باشند و اگر پسربچه هستند بسته به اینکه از چه کسی چقدر آسیب دیده‌اند و چقدر شبیه آن آدم را می‌بینند باعث می‌شود دوری گزینی کنند و نخواهند خیلی این موضوع را مطرح کنند.
شوشتری تصریح کرد: علائم اضطراب هم می‌تواند باعث گوشه گیری و کاهش ارتباط‌گیری کودک با دیگران شود.