نحوه نگهداری از کودک، خودم شاغل هستم

لازم است کودک با پدرو مادر رابطه صمیمی داشته باشد. این عدم ارتباط به هر دلیلی مورد تائید نیست، چرا که احساس طرد شدگی را در کودک ایجاد می کند.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: فرزند 3ساله ای دارم. با توجه به شرایط کاری خودم و همسرم، در طول هفته فرزندم را پیش پدربزرگ ومادربزرگ اش می گذاریم و فقط در آخر هفته او را به خانه و نزد خودمان می آوریم. آیا این مسئله برای فرزندم مشکل ساز خواهد شد؟

پاسخ دکتر مهرناز احمدی، روانشناس تحولی:
شما تنها والدین پر مشغله نیستید. لازم است کودک با پدرو مادر رابطه صمیمی داشته باشد. این عدم ارتباط به هر دلیلی مورد تائید نیست، چرا که احساس طرد شدگی را در کودک ایجاد می کند. اینکه هر چیزی به او ارجحیت داده شده است. البته نباید این نزدیک شدن را خیلی سریع انجام دهید. بلکه باید به صورت تدریجی فرزندتان را نزد خود بیاورید. اما اگر این روند خیلی سریع باشد، حس طرد شدگی از جانب پدربزرگ و مادربزرگ را به کودک می دهید.