نحوه نزدیکی با زن باردار، نکات حیاتی

سه ماه اول بارداری معمولاً سینه‌ها حساس‌تر هستند پس تحریک سینه‌ها را به حداقل برساند.
وضعیت مناسب برای آمیزش جنسی در بارداری
با پیشرفت سن بارداری و بزرگ شدن شکم و اتمام سه ماه اول بارداری بایستی زن و شوهر وضعیت‌های مناسبی را برای انجام آمیزش جنسی انتخاب کنند که به مادر آسیب نزند بعلاوه توصیه می‌شود  که از حدود ۱۶ هفتگی مادر به پشت نخوابد زیرا که وزن رحم بر عروق اصلی لگن ممکن است گردش خون این ناحیه را مختل کند. بهتر است برای آمیزش جنسی یا به پهلوی خود بخوابید و یا رو قرار گیرید.

وضعیت‌های مطلوب برای نزدیکی در بارداری
 - خوابیدن زن به پهلو
 - خوابیدن روی پهلو و رودرروی یکدیگر.
 - زن بالا و چهره به چهره مرد.
 - زن نشسته با زانوهای خم کرده در حالت تکیه به مرد که در پهلو و زیر او قرار دارد.
 به یاد داشته باشید که وضعیت سجده برای رابطه جنسی در باردار اصلاً مناسب نمی‌باشد.

 چند نکته آموزشی در مورد فعالیت جنسی در بارداری
 - با شکم خالی نزدیکی نکنید.
 - سه ماه اول بارداری معمولاً سینه‌ها حساس‌تر هستند پس تحریک سینه‌ها را به حداقل برساند.
 - از وضعیت‌های مناسب آمیزش استفاده کنید.
 - از نزدیکی کردن درزمان خستگی بدنی خودداری کنید.


نظر کاربران
انتشار یافته: 1 نظر
در انتظار بررسی:0
خوب مطالبتون