جلوگیری طبیعی از حاملگی، عوارض دارد؟

جلوگیری طبیعی می تواند باعث نازایی شود؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من 25 سال و همسرم 33 سال دارد و 3 سال از ازدواجمان می گذرد و من به دلیل یک سری مسائل تا 2 سال دیگر قصد بچه دار شدن ندارم اما هشدارهای نگران کننده اطرافیان در مورد جلوگیری طبیعی و نازایی به شدت من را تحت تاثیر قرار داده. به نظر شما واقعا این هشدارها اهمیت دارد؟

همراه عزیز؛ با تشکر از ارسال سوال، پاسخ تان را می توانید از اینجا بخوانید.