نوزادان کی دندان در میاورند؟

نوزادم هنوز دندان در نیاورده. مشکلی هست یا نه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد 9 ماهه ای داریم که بعضی مواقع دهانش را  باز و بسته می کند که طبیعی نیست و این که هنوز دندان در نیاورده. مشکلی هست یا نه؟

پاسخ از دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
از و بسته کردن دهان نوزاد شما ایرادی ندارد. نگران نباشید. بچه ها ممکن است تا یازده ماهگی و حتی دیرتر هم دندان درنیاورند و این دندان درنیاوردن به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کند. بچه ها از بین پنج تا سیزده ماهگی می توانند دندان درآورند.